Thứ ba,  24/05/2022

Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm: Lăng kính để đảng viên tự soi, tự sửa

– Ngày 1/11/2011, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy định 47 – QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Sau 10 năm thực hiện, ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định 47). Quy định 37 đã kịp thời bổ sung một số điều mới phù hợp với bối cảnh hiện nay và khẳng định quyết tâm cao của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Quy định 37 vẫn giữ 19 điều đảng viên không được làm giống 19 điều của Quy định 47, tuy nhiên có một số điều mới. Trong đó, Quy định 37 có bổ sung 2 điều mới là Điều 3 và Điều 13. Đơn cử như Điều 3 quy định: “Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Việc bổ sung Điều 3 trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bên cạnh bổ sung 2 điều mới, Quy định 37 cũng thay đổi trật tự một số điều cũng như bổ sung cụ thể, chi tiết nội dung một số điều cho phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tiễn. Ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Quy định 37 được xây dựng cụ thể, chặt chẽ, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Những điểm mới bổ sung trong Quy định 37 là cần thiết và có giá trị lâu dài. Việc thực hiện Quy định 37 có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng hệ thống Đảng, chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngay khi Quy định 37 được Trung ương ban hành và tổ chức quán triệt trực tuyến, ngày 9/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp sóng đến hơn 300 cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt đến toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ bằng các hình thức khác nhau. Theo đó, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cùng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy để phổ biến đến các học viên. Song song với đó, các chi bộ trên địa bàn đã kịp thời phổ biến Quy định 37 đến đảng viên.

Bà Ngô Mai Trâm, Bí thư Chi bộ khối Cửa Nam cho biết: Trong kỳ sinh hoạt ngày 29/12, chúng tôi đã lựa chọn những điểm mới, nổi bật của Quy định 37 phổ biến đến  đảng viên để mỗi người tự nhận thức sâu sắc, thấy rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các đảng viên đều đồng tình và đánh giá cao những điểm mới được bổ sung trong quy định này.

Bí thư Chi bộ khối Cửa Nam quán triệt Quy định 37 đến toàn thể đảng viên của chi bộ

Ngoài Chi bộ Cửa Nam, hơn 400 chi bộ cơ sở và hơn 1.500 chi bộ dưới cơ sở đã và đang quán triệt đến hơn 67.000 đảng viên, trong đó, việc quán triệt chủ yếu được thực hiện lồng ghép tại các kỳ sinh hoạt định kỳ. Ngoài ra, nhiều chi bộ cũng in sao tài liệu gửi đến từng đảng viên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chấp hành quy định mới.

Bà Đoàn Thị Loan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Quy định 37 đã bổ sung một số điều mới, tạo thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát. Thời gian tới, UBKT các cấp sẽ tham mưu bổ sung việc thực hiện Quy định 37 vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề. Từ đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Quy định 37 là lăng kính để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi của mình. Việc thực hiện Quy định gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PHƯƠNG VY