Thứ ba,  24/05/2022

Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển” được giới thiệu rộng rãi trên các trang thông tin điện tử

– Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển” đã được phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, các đài truyền hình trung ương, địa phương, trang thông tin điện tử, mạng xã hội…. nhân dịp kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021). Công chúng có thể xem lại bộ phim này trên nền tảng các trang thông tin điện tử của Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021), Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo xây dựng Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển” với thời lượng khoảng 30 phút, phản ánh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Lạng Sơn qua 190 năm.

Phim tài liệu khẳng định những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021), Phim tài liệu được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, phát trên các hạ tầng truyền dẫn: vệ tinh, truyền hình số mặt đất, MyTV, truyền hình cáp, ViettelTV, internet, mạng xã hội,… và được gần 20 đài truyền hình cấp tỉnh trên cả nước tiếp sóng. Đồng thời, Phim tài liệu được phát trên sóng các đài truyền hình trung ương, địa phương, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,… Theo đó, đông đảo công chúng trong tỉnh, trong nước và nước ngoài đón nhận, đánh giá cao nội dung Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển”.

Hiện nay, Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển” đang tồn tại trên nền tảng các trang thông tin điện tử của Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thể xem bộ phim tại các địa chỉ sau:

* Trang Thông tin điện tử Truyền hình Nhân Dân: https://nhandantv.vn => Phóng sự tài liệu => Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển”.

*Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: http://www.langsontv.vn => Phóng sự – Phim tài liệu => Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển”.

* Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn: http://tuyengiaolangson.vn => Video => Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển”.

P.V