Thứ bảy,  03/06/2023

Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2011

LSO-Ngày 9/11/2010, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Khu vực thi đua (TĐ) Khối cơ quan tư pháp (TP) các tỉnh miền núi phía Bắc do đồng chí Lương Văn Kích, Giám đốc Sở TP Lạng Sơn làm Trưởng Khu vực đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐ năm 2010 và phát động, ký giao ước TĐ năm 2011.Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ TP. Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Lãnh đạo Sở TP, Cục Thi hành án dân sự 14 tỉnh miền núi phía Bắc.Toàn cảnh hội nghịTrong năm 2010, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TP và cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn khu vực nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐ được các đơn vị quan tâm chỉ đạo...

LSO-Ngày 9/11/2010, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Khu vực thi đua (TĐ) Khối cơ quan tư pháp (TP) các tỉnh miền núi phía Bắc do đồng chí Lương Văn Kích, Giám đốc Sở TP Lạng Sơn làm Trưởng Khu vực đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐ năm 2010 và phát động, ký giao ước TĐ năm 2011.
Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ TP. Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Lãnh đạo Sở TP, Cục Thi hành án dân sự 14 tỉnh miền núi phía Bắc.
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2010, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TP và cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn khu vực nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐ được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, trở thành động lực thúc đẩy công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái TĐ, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Các phong trào TĐ ngắn hạn, dài hạn, hàng năm và TĐ đặc biệt đều được tổ chức thực hiện đồng bộ, có kế hoạch, biện pháp tổ chức chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành và của địa phương. Nội dung TĐ phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, được duy trì liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp, góp phần tích cực vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác TP năm 2010 của Bộ TP. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành kịp thời. Hệ thống tổ chức ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Công tác xây dựng văn bản và kiểm tra văn bản từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường pháp chế ở địa phương. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí về pháp luật. Công tác hành chính TP, bổ trợ TP phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Công tác Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả tốt.
Hội nghị đã phát động và ký giao ước TĐ năm 2011. Cử đồng chí Lê Quang Nhuận, Phó Giám đốc Sở TP tỉnh Điện Biên làm Trưởng Khu vực.

Minh Thảo