Chủ nhật,  28/05/2023

UBND tỉnh họp phiên tháng 11 ngày làm việc thứ 2: Đánh giá một số đề án quy hoạch quan trọng

LSO-Ngày 9/11 phiên họp tháng 11/2010 của UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020; Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời đánh giá nội dung các tờ trình kèm theo đề án quy hoạch nhằm chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Phát biểu về Quy hoạch phát triển giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu thêm các quy định hướng dẫn xây dựng quy hoạch, đánh giá chi tiết từng lĩnh vực, từng cấp học, từng bậc học, đánh giá cụ thể về mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, đánh giá về chất lượng dạy học, chất lượng của đội ngũ giáo viên, của đội...

LSO-Ngày 9/11 phiên họp tháng 11/2010 của UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020; Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, đồng thời đánh giá nội dung các tờ trình kèm theo đề án quy hoạch nhằm chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
Phát biểu về Quy hoạch phát triển giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu thêm các quy định hướng dẫn xây dựng quy hoạch, đánh giá chi tiết từng lĩnh vực, từng cấp học, từng bậc học, đánh giá cụ thể về mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, đánh giá về chất lượng dạy học, chất lượng của đội ngũ giáo viên, của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cùng các yếu tố liên quan, để từ đó xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 sát với thực tiễn và có tính khả thi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.
Đối với quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung định hướng xây dựng quy hoạch có trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn, tránh chung chung, mờ nhạt, để từ nay đến năm 2015 tạo được sự chuyển mình tích cực và mạnh mẽ cho Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Trong đó cần xác định đúng và nêu bật được vai trò của các ngành chủ đạo, trọng yếu như dịch vụ, thương mại, XNK, du lịch…
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến cho đề án Quy hoạch phát triển Nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, trong những năm tới tỉnh sẽ tập trung phát triển nông lâm nghiệp toàn diện; chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển bền vững, tăng thu nhập cho nông dân.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại phiên họp, các đơn vị soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu và chỉnh lý cho phù hợp; tiếp tục phối hợp lấy ý kiến, chuẩn hoá số liệu, nội dung và khẩn trương hoàn thiện để trình HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

Trúc Lam