Thứ tư,  07/06/2023

Cao Lộc tổng kết chương trình, chính sách dân tộc

LSO- Ngày 11/11/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, đồng chí Triệu Sành Lẩy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tới dự.Thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc đã góp phần nâng cao đời sống, thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo đề dẫn của UBND huyện cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện nhất là đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, 2006-2010. Báo cáo nêu rõ, các công trình 135 đã được đầu tư đúng mục tiêu, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tuy vậy công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình 135 của huyện vẫn còn nhiều hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư, giám sát...

LSO- Ngày 11/11/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, đồng chí Triệu Sành Lẩy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tới dự.
Thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc đã góp phần nâng cao đời sống, thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo đề dẫn của UBND huyện cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện nhất là đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, 2006-2010. Báo cáo nêu rõ, các công trình 135 đã được đầu tư đúng mục tiêu, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tuy vậy công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình 135 của huyện vẫn còn nhiều hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư, giám sát thi công đến công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng còn nhiều thiếu sót dẫn tới công trình được xây dựng chưa đạt chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt.
Người dân xã Công Sơn huyện Cao Lộc được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
từ Chương trình Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường


Ngoài thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, trên địa bàn huyện còn thực hiện lồng ghép nhiều chương trình khác như chương trình 120 về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt-Trung đến năm 2010, Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, thực hiện Chương trình 134 về hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất cho trên 300 hộ được thụ hưởng và nhiều chương trình hỗ trợ khác. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã khẳng định với xu hướng triển khai các chương trình, chính sách dân tộc là hướng về cơ sở, vai trò của các xã là vô cùng quan trọng, quyết định đến thành công trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của đảng, nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Do vậy, các xã được thụ hưởng các chương trình cần chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ đó triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo đúng nguyện vọng của đa số nhân dân trong vùng. Cũng tại hội nghị, UBND huyện Cao Lộc đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2006-2010.Công Quân