Thứ ba,  21/03/2023

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ


Toàn cảnh hội nghị 

– Sáng 22/4, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Về phía trung ương, dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.

Theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Bộ Chính trị phê duyệt, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là 53 đồng chí và số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí. Tuy nhiên, do 2 đồng chí đã chuyển vị trí công tác. Như vậy, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khuyết 1 đồng chí so với số lượng theo Đề án nhân sự cơ cấu tại vị trí Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng khuyết 1 đồng chí cơ cấu tại vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm số lượng, cơ cấu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực; bảo đảm sự lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ngành, lĩnh vực, vị trí quan trọng, đồng thời chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, cán bộ cấp chiến lược cho các bộ, ngành trung ương… là rất cần thiết.

Trên cơ sở kết quả các hội nghị thực hiện bước 1, bước 2 và bước 3 quy trình nhân sự theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất trình hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh lần này để tiếp tục xem xét, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ và tiến hành ghi phiếu giới thiệu đối với nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí cán bộ chủ chốt cần phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ và tiến hành ghi phiếu giới thiệu đối với nhân sự được giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sau khi nghe tờ trình và nghiên cứu kỹ về cơ cấu, các tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự được giới thiệu, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

TRÍ DŨNG