Thứ bảy,  25/03/2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 (kỳ II): Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

– Chiều 27/4, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 (kỳ II) để xem xét và thảo luận nhiều nội dung liên quan.

Phiên họp này, UBND tỉnh xem xét 5 nội dung của 5 đơn vị trình. Trong đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022.

Trong tháng 4/2022 và 4 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp tiếp tục ổn định; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ sôi động trở lại; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tích cực; thu ngân sách giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn cơ bản đạt tiến độ; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân ổn định; các lĩnh vực như chuyển đổi số, tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác cải cách hành chính… tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững;…

Tại phiên họp đã có 15 ý kiến của các sở, ngành góp ý vào dự thảo báo cáo. Trong đó, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu và đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của đại diện các sở, ngành, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Trong tháng 5/2022 và những tháng tiếp theo, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; tiếp tục quan tâm phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh… Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Phiên họp cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, để có căn cứ thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về vấn đề này là cần thiết và đúng quy định. Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung này. Tuy nhiên, đồng chí chỉ đạo cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét lại tiêu đề của dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới đây.

Phiên họp kỳ này cũng xem xét Tờ trình số 25/TTr-SCT Của Sở Công Thương ngày 11/4/2022 về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn (nội dung này có sự tham gia họp trực tuyến của lãnh đạo UBND một số huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập…). Qua nghe báo cáo và những ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: So với các tỉnh khu vực phía Bắc, Lạng Sơn được đánh giá có tiềm năng tốt nhất cho phát triển điện gió. Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã cho phép 15 nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư phát triển điện gió trên địa bàn. Trước thực tiễn đó, cần thiết phải xây dựng Đề án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn để tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, việc xây dựng đề án phải dựa trên cơ sở Quy hoạch điện VIII (giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045), vì thế, đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng đề án phải dựa trên phê duyệt Quy hoạch Điện VIII của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng đề án cho sát với thực tiễn và đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, trong đó, lưu ý không để ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên. Sở Công Thương chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện đề án để trình UBND tỉnh xem xét, ký phê duyệt.

Tại phiên họp này, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến đối một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo giải phóng nhanh các nguồn lực đất đai, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Hai nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

TRÍ DŨNG