Thứ tư,  22/03/2023

Giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng chống vi phạm, tội phạm tại UBND thành phố Lạng Sơn


Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến về các vấn đề cần làm rõ thêm tại buổi giám sát

– Sáng nay (28/4), Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật và các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm giai đoạn 2020 – 2022 tại UBND thành phố Lạng Sơn.

Làm việc với đoàn có lãnh đạo UBND thành phố, một số cơ quan, phòng, ban liên quan, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn 2020 – 2022, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật lồng ghép được 700 cuộc với trên 100.000 lượt người tham gia.

Hiện nay, thành phố có 87 tổ hòa giải; 34 tổ an ninh Nhân dân; 617 tổ liên gia, 217 tổ an ninh tự quản; các tổ này đã tham gia hòa giải trên 300 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn.


Lãnh đạo UBND thành phố làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn giám sát quan tâm

Tại thành phố xảy ra 216 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 5 người, bị thương 81 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Trong đó các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 187/216 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 86,6%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%); bắt 209 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng…

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban, cơ quan liên quan làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác PBGDPL về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tình hình thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý người nghiện ma túy, tâm thần, án treo, cải tạo không giam giữ; vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chức năng giám sát của HĐND thành phố về lĩnh vực này; công tác đấu tranh phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án; hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự; biện pháp giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng…


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của UBND thành phố trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật và các giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm giai đoạn 2020 – 2022.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu quả quản lý Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm là công tác thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, phối hợp với các huyện lân cận trong phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các loại tội phạm. Đẩy mạnh thanh, kiểm tra nội bộ, tăng thêm kinh phí phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí trưởng đoàn tiếp thu, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

DƯƠNG DUYÊN