Thứ tư,  22/03/2023

Hội nghị tập huấn và giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

– Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn và giao ban công tác giáo dục chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 140 điểm cầu với sự tham dự trên 4.900 đại biểu.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban xây dựng đảng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thành phố.


Báo cáo viên Trung ương truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 3 chuyên đề: tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở.

Trong đó, báo cáo viên đã tập trung phân tích những điểm mới trong các tài liệu này bao gồm: tên tài liệu, bố cục tài liệu, tên các bài giảng trong các tài liệu và những nội dung mới trong các bài giảng được chỉnh sửa, bổ sung theo tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, báo cáo viên cũng hướng dẫn việc xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

Cũng trong chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị hiệu quả; kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Cùng đó, quan tâm kiện toàn phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng (thuộc ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy) và trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị.

Trên cơ sở những nội dung kiến thức cơ bản, các đại biểu, nhất là đội ngũ giảng viên tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, xây dựng những bài giảng sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp ủy cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cử các giảng viên tham gia các khóa học nâng cao năng lực, nghiệp vụ. Đồng thời, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương pháp để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết và tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị hằng quý để kịp thời nắm bắt thông tin và đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác này.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc. Cùng đó, chủ động biên soạn bổ sung tài liệu mới phục vụ chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị và chương trình giáo dục lý luận chính trị khác để kịp thời gửi ban tuyên giáo các cấp.

PHƯƠNG DUNG