Thứ tư,  22/03/2023

Chủ động đưa nghị quyết đại hội hội người cao tuổi các cấp vào cuộc sống

– Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội hội NCT các cấp. Qua đó, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương.

Đại hội đại biểu hội NCT cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn được tổ chức từ tháng 11/2020 và đã hoàn thành trong quý I/2021; ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố được kiện toàn từ quý II/2021; việc kiện toàn Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã được tiến hành trong tháng 9/2021. Sau đại hội, kiện toàn, cả tỉnh có Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, 11 ban đại diện hội NCT cấp huyện; 200 hội NCT xã, thị trấn, hơn 1.700 chi hội ở thôn, bản, khối phố, với tổng số hơn 71.500 hội viên.

NCT thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn tập luyện bóng chuyền hơi

Ở mỗi cấp, tổ chức hội đều đề ra nghị quyết, chương trình hành động và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phần lớn tổ chức hội NCT ở cơ sở đều đề ra chỉ tiêu như: tập hợp trên 90% NCT vào hội; 100% cán bộ hội cấp tỉnh, cấp huyện và trên 90% cán bộ hội cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội; 100% NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế…

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội hội NCT các cấp, trước hết, các cấp hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết đến đội ngũ làm công tác hội và toàn thể hội viên. Từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi tổ chức hội ở cơ sở và chi hội ở thôn, bản, khối phố tổ chức được 2 hội nghị về nội dung này. Song song với đó, các cấp hội tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cho đội ngũ làm công tác hội nhiệm kỳ mới. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 56 lớp tập huấn cho hơn 2.400 người làm công tác hội.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội được các cấp hội NCT chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã tự kiểm tra, giám sát được 255 lần, trong đó, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh kiểm tra, giám sát được 4 lần tại 4/11 huyện, thành phố. Qua đó động viên các cấp hội tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Thiết thực hơn, các tổ chức hội NCT trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết nhằm thực hiện hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình. Ông Hà Đức Viên, Chủ tịch Hội NCT xã Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: Đại hội Hội NCT xã được tổ chức ngày 25/1/2021, đề ra nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, chăm sóc NCT… Sau đại hội, hội đã khẩn trương quán triệt việc thực hiện nghị quyết đến các chi hội, xây dựng chương trình hành động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn xã đã kết nạp mới 10 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 450 người, chiếm trên 90% số NCT trên địa bàn. Cùng đó, 100% NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định; các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm giúp đỡ…

Nhờ tích cực triển khai nên nghị quyết đại hội hội NCT các cấp đã dần đi vào cuộc sống, đem lại những hiệu quả thực chất. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có hơn 35.000 NCT được khám sức khoẻ định kỳ; trên 69.100 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, có trên 10.000 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; có 7.256 NCT được chúc thọ, mừng thọ; thành lập mới được 2 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau…

Với những cách làm và kết quả đạt được như trên, tin tưởng rằng, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp hội NCT trong tỉnh sẽ hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đầu nhiệm kỳ đã đề ra.

“Nhờ sự chủ động ngay từ đầu nên nghị quyết đại hội Hội NCT các cấp đã dần đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Đại diện sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kết hợp với kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội hội NCT các cấp. Qua đó, góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, trong đó, mục tiêu sau cùng là nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống NCT”

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh

HOÀNG HUẤN