Thứ bảy,  03/06/2023

MTTQ huyện Văn Quan, Bình Gia tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

LSO-Ngày 17/11/2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Quan đó tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Quan cùng các cấp chính quyền, đoàn thể trong huyện đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm vận động nhân dân tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện như ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt ở trong và ngoài nước đạt hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó các cơ sở đó tích cực thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả đã vận động nhân dân xây dựng được 284 nhà đại đoàn...

LSO-Ngày 17/11/2010, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Quan đó tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010).
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Quan cùng các cấp chính quyền, đoàn thể trong huyện đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm vận động nhân dân tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện như ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt ở trong và ngoài nước đạt hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó các cơ sở đó tích cực thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả đã vận động nhân dân xây dựng được 284 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Nhân dịp này, MTTQ huyện Văn Quan đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là chủ tịch MTTQ huyện các khóa.
*Sáng ngày 16/11/2010, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Bình Gia đã tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010).
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Riêng đối với MTTQ huyện Bình Gia, trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, MTTQ huyện, xã, ban công tác mặt trận các thôn bản đã phát động nhiều cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực như: xây dựng nhà văn hóa thôn, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt được số tiền trên 43 triệu đồng; Tuyên truyền vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn toàn huyện…. Thành công của những cuộc vận động này đã thể hiện sự đồng thuận của toàn dân, đồng thời khẳng định vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của hệ thống Mặt trận tổ quốc nói chung và Mặt trận tổ quốc huyện Bình Gia nói riêng.
Hoàng Hiền - Văn Luyện