Thứ ba,  24/05/2022

Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND tại UBND tỉnh


Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận

– Sáng 13/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025 tại UBND tỉnh.

Tham dự cuộc giám sát, về phía UBND tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND một số huyện liên quan.

Sau 1 năm thực hiện, Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: năm 2021 toàn tỉnh đã xây dựng được 142,06 km đường trục xã (82 danh mục), đạt 33% chỉ tiêu của đề án; các huyện, thành phố đã xây dựng được 404.48 km mặt đường bê tông xi măng đối với trục thôn, ngõ xóm, nội đồng đạt 30,5% chỉ tiêu đề án. Chất lượng xây dựng các công trình ngày càng được nâng cao, đảm bảo theo hướng dẫn, thiết kế mẫu; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện gắn với các chương trình, kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất của UBND tỉnh và có sự tham gia giám sát của cộng đồng Nhân dân; công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng và quản lý, thanh quyết toán công trình được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số huyện chưa thành lập ban chỉ đạo và chưa có kế hoạch triển khai thực hiện đề án theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; một số huyện đã thành lập ban chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện nhưng tiến độ triển khai còn chậm. Cùng đó công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực làm đường GTNT thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương; công tác thanh, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ thực hiện Đề án GTNT ở các huyện, các xã chưa được quan tâm thực hiện; chất lượng thi công tại một số tuyến đường GTNT chưa đảm bảo kết cấu quy định theo thiết kế mẫu; công tác thống kê số liệu đường thôn, ngõ xóm và nội đồng chưa thống nhất, có sự chênh lệch lớn giữa huyện và tỉnh…

Tại buổi giám sát, lãnh đạo một số sở, ngành đã nêu ý kiến làm rõ một số nội dung về kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đề xuất kiến nghị liên quan đến quan tâm bố trí nguồn vốn; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của đề án…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện chủ động rà soát các nhiệm vụ theo yêu cầu của đề án. Đối với các huyện chưa thành lập ban chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch hoặc xây dựng kế hoạch chưa đạt yêu cầu khẩn trương thực hiện, hoàn thành trước 30/5/2022. Cùng đó ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực, chủ động lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện đề án; huy động nguồn lực để thực hiện việc gia cố, đắp lề đối với các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng nội dung chủ trương cơ chế, chính sách, tích cực hưởng ứng tham gia đầu tư xây dựng và sửa chữa bảo trì đường GTNT; nâng cao vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng đối với các hoạt động xây dựng, phát triển đường GTNT trên địa bàn.

Cùng đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện đề án giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng các tuyến đường GTNT đã được đầu tư xây dựng từ các giai đoạn trước để có kế hoạch sửa chữa kịp thời; đảm bảo tính chính xác trong việc tổng hợp, cập nhật số liệu về đường GTNT…

THANH HUYỀN