Thứ năm,  08/12/2022

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Charles Kaye, Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus, Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Duval, Giám đốc đối tác Tập đoàn Glenfarne.

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ.

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ -2
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ.

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.

Hình ảnh về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ -2
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.

Theo Nhandan