Thứ hai,  28/11/2022

Thành ủy Lạng Sơn: Gần 700 đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề


Các đại biểu tham dự hội nghị 

– Sáng 16/5, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai các nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn “Về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050”. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của gần 700 đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại chuyên đề thứ nhất, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Theo đó báo cáo viên tập trung quán triệt một số nội dung của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị 

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: sự cần thiết của việc ban hành kết luận; những điểm mới của kết luận như phạm vi mở rộng hơn, bao quát hơn; nhận diện hệ thống những biểu hiện suy thoái rộng hơn và tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn.

Đồng thời, tập trung phân tích mục tiêu và các nhóm giải pháp như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại chuyên đề thứ 2, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy quán triệt Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050” và chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy quán triệt
Nghị quyết 40-NQ/TU tại hội nghị 

Nghị quyết số 40-NQ/TU hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt phấn đấu đến năm 2030, đạt những tiêu chí cơ bản của đô thị loại I.

Nghị quyết đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn với những nhiệm vụ và giải pháp như: tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng bộ thành phố Lạng Sơn và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được quán triệt về chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Để thực hiện được mục tiêu này phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của Nhân dân; xây dựng đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị, đánh giá các tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường; rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các nội dung liên quan…

Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, từ đó nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời nắm được chủ trương và đồng thuận trong việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn.

ĐÌNH QUANG – THANH MAI