Thứ tư,  01/02/2023

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5: Thảo luận cho ý kiến 6 nội dung

– Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, kỳ 1. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Phiên họp kỳ này, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào 6 nội dung do 3 cơ quan trình. Trong đó, phiên họp tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm gồm: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, thay sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đối với các nội dung này, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, cho ý kiến (bằng hình thức góp ý bằng văn bản và có ý kiến trực tiếp tại phiên họp). Sau khi nghe nội dung các dự thảo cũng như ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể.

Đối với nội dung liên quan đến quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, thay sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cần phải để nội dung chi và mức chi trong phần tiêu đề, nội dung của dự thảo nghị quyết. Đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo biên tập lại Điều 3 (nguồn kinh phí) của dự thảo để làm rõ nội dung thu, chi; phần phụ lục cần làm rõ nội dung chi nào thì tương ứng với mức chi đó…Trên cơ sở ý kiến kết luận, thảo luận cho ý kiến tại phiên họp, cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo trình UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

Liên quan đến dự thảo Quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quy định phải có tính khả thi, không phải quy định xong lại không làm được. Đối với nội dung dự thảo, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy định chế tài xử lý đối với những trường hợp không tự giác khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất; phải quy định thời hạn yêu cầu không buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất…

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, đồng thời rà soát lại toàn bộ câu từ, văn phong dự thảo, xin thêm ý kiến một số Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022.

Đối với dự thảo quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ có vai trò quan trọng, cần thiết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa một số chi tiết liên quan đến tiêu đề cũng như tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

TÂN AN