Thứ hai,  28/11/2022

Góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

– Chiều 19/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 105) và dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy.

Sau 5 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đều đánh giá Quy định 105 là cơ sở quan trọng để xây dựng và ban hành các quy định khác liên quan đến công tác cán bộ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, công bằng, khách quan, minh bạch và tạo được sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai. Về cơ bản, nhiều nội dung trong Quy định 105 vẫn phù hợp, tuy nhiên trước yêu cầu thực tiễn và trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương đã dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bổ sung, làm rõ hơn dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105. Đồng thời, tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung với các nội dung cụ thể như: điều chỉnh, bố cục lại kết cấu một số nội dung của dự thảo; bổ sung một số điều mới quy định mục đích, yêu cầu trong quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ tương đương chức danh đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên, quy định thời gian bổ nhiệm giữa hai chức vụ; điều chỉnh thời gian, bổ sung nguyên tắc về quy trình nhân sự, bổ sung quy trình điều động, biệt phái cán bộ; bổ sung nội dung về phân cấp quản lý cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, trao đổi, gửi ý kiến đóng góp về Ban Tổ chức Trung ương để bổ sung, điều chỉnh, cụ thể hóa một số nội dung của quy định phù hợp với thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Quy định 105 và dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm lựa chọn đội ngũ cán bộ hội tụ đủ năng lực, đạo đức, đúng với vị trí, chức danh nhiệm vụ, tránh việc chạy chức, chạy quyền. Đồng thời góp phần tạo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

PHƯƠNG DUNG