Chủ nhật,  03/07/2022

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tại huyện Tràng Định


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

– Sáng 25/5, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại huyện Tràng Định.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND cấp xã được khởi tạo tài khoản Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3, mức độ 4 là 225 dịch vụ (chiếm 62%). Tổng số cửa hàng số được cài đặt là 10.330 tài khoản/15.124 hộ (đạt tỷ lệ 68%). Tổng số tài khoản thanh toán điện tử là 5.128/15.124 hộ (đạt 33;9%), toàn huyện thành lập được 175 tổ công nghệ cộng đồng tại 175 thôn, khu dân cư…

Tại buổi khảo sát, huyện Tràng Định cũng kiến nghị, đề xuất các sở, ngành liên quan của tỉnh quan tâm mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản trị mạng và cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác trong các lĩnh vực về chuyển đổi số… Đồng thời làm rõ một số vấn đề mà đoàn khảo sát quan tâm như: thực trạng khó khăn trên địa bàn trong thực hiện chuyển đổi số (cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí…); tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của chuyển đổi số và đồng lòng hưởng ứng…

LƯƠNG THẢO