Thứ ba,  05/07/2022

Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII

– Sáng 26/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các phòng, ban HĐND tỉnh; một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 27 báo cáo, 21 tờ trình và lấy ý kiến thông qua 21 nghị quyết. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 6, 7 và 8/7/2022.

Cũng trong chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: sửa đổi tên một số dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp; công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với các đề xuất, kiến nghị sửa đổi tên một số dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; đồng ý lùi thời gian trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến tổ chức cuộc họp chuyên đề về vấn đề này vào tháng 8/2022. Đối với các báo cáo trình tại kỳ họp, thống nhất lấy số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, ước đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí cũng lưu ý, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan trình các báo cáo, dự thảo nghị quyết đúng thời gian quy định, khuyến khích các đơn vị chủ động nộp trước thời gian để đảm bảo công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và đảm bảo gửi tài liệu kịp thời cho các đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp theo thời gian quy định.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số đổi mới sẽ thực hiện tại kỳ họp thứ mười như: tăng thời gian chất vấn, giải trình từ 1/2 buổi lên 1 buổi; gộp nhóm các vấn đề biểu quyết nhằm giảm thời lượng biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp để dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác.

THANH HUYỀN - DƯƠNG DUYÊN