Thứ năm,  30/06/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về các dự án luật

– Chiều 26/5, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, thảo luận ý kiến trước khi vào cuộc họp thảo luận tại tổ

Tại tổ thảo luận, các ĐBQH tỉnh đều tán thành với hồ sơ các dự án luật và nhất trí ban hành Luật Thanh tra và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đối với Luật Thanh tra (sửa đổi), các đại biểu nhất trí với phương án không bỏ thanh tra cấp huyện và thanh tra chuyên ngành cấp cơ sở.

Các ĐBQH tỉnh tham gia cuộc họp thảo luận tại tổ về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tại Khoản 1 Điều 26 quy định về thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hành nghề, ĐBQH tỉnh tán thành phương án 2 là “Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề tại các cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn”. Tuy nhiên, ĐBQH tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc theo hướng phân cấp mạnh hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 quy định về đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp thực hiện thủ tục trực tuyến, ĐBQH tỉnh kiến nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét theo hướng bỏ cụm từ “trừ trường hợp thực hiện thủ tục trực tuyến”. ĐBQH tỉnh cũng kiến nghị các quy định về chăm sóc sức khỏe của nhân dân phải bảo đảm công bằng; cần có thêm các quy định về bảo mật thông tin trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân….

Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến trong cuộc họp thảo luận tổ về một số dự án luật (sửa đổi)

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động; cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

THANH HUYỀN - ANH TUẤN