Thứ năm,  01/06/2023

Thông cáo số 23, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Ngày 22-11-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe:- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn;- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII;- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến về nội dung các nhóm vấn đề, cách thức tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này và nêu danh sách các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn gồm:1. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng;2. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu;3. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh;4. Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng;5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo giải trình...

Ngày 22-11-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn;

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII;

– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến về nội dung các nhóm vấn đề, cách thức tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này và nêu danh sách các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn gồm:

1. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng;

2. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu;

3. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh;

4. Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng;

5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề quản lý, điều hành thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội nghe các Bộ trưởng trả lời chất vấn:

1. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trình bày báo cáo thực hiện lời hứa trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy và trả lời trực tiếp chất vấn của 15 lượt đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung sau:

– Về lĩnh vực điện lực:

+ Quy hoạch, kế hoạch và lộ trình, tiến độ xây dựng nhà máy điện, nhất là nhiệt điện;

+ Tình trạng thiếu điện, cắt điện; vấn đề giá điện; quan hệ giữa đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối, truyền tải điện;

+ Vấn đề bảo đảm an toàn nhà máy thủy điện, đập nước; tình trạng phá rừng để làm thủy điện; vấn đề xả lũ của các hồ thủy điện; hạn chế các rủi ro của hệ thống nhà máy thủy điện;

+ Bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án thủy lợi, thủy điện;

+ Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện;

+ Công tác tuyên truyền, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

– Về điều hành xuất nhập khẩu (nhất là than, muối, hàng cao cấp xa xỉ, phế thải công nghiệp…):

+ Về vấn đề nhập siêu;

+ Tình trạng giá cả tăng nhanh; các biện pháp bảo đảm bình ổn giá.

– Về tính an toàn và bảo vệ môi trường đối với Dự án khai thác và chế biến bô-xít ở Tây Nguyên…

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

2. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu trình bày báo cáo thực hiện lời hứa trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy và trả lời trực tiếp chất vấn của 12 đại biểu Quốc hội, tập trung vào các nội dung sau:

– Việc giảm tải một số bệnh viện ở tuyến trên, chủ yếu là ở trung ương và cấp tỉnh;

– Về xã hội hóa công tác y tế;

– Hệ thống khám, chữa bệnh ngoài

công lập;

– Về tình trạng bệnh nhân ra nước ngoài điều trị bệnh;

– Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành y tế;

– Về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả;

– Tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS;

– Về sản xuất và cung cấp thuốc chữa bệnh, chất lượng thuốc; quản lý giá thuốc, nhất là từ nguồn nhập khẩu, thuốc biệt dược;

– Vấn đề viện phí và bảo hiểm y tế…

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu.

Ngày làm việc của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 23-11-2010, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiếp tục chất vấn đại biểu Quốc hội và nghe trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.

Theo Nhandan