Thứ ba,  06/06/2023

Công tác tuyên truyền về Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước

Chiều 22-11, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tiểu ban Tuyên truyền Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội họp tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến dự có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đại diện lãnh đạo các bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí.Đánh giá về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các ý kiến thống nhất khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ đã góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô và đất nước. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các hoạt động của Đại lễ,Tiểu ban Tuyên truyền và các ngành, địa phương, đơn vị đã hoàn thành nhiều công việc, có hiệu quả. Nổi bật là công tác tuyên...

Chiều 22-11, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tiểu ban Tuyên truyền Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội họp tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đến dự có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đại diện lãnh đạo các bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đánh giá về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, các ý kiến thống nhất khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ đã góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô và đất nước. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các hoạt động của Đại lễ,

Tiểu ban Tuyên truyền và các ngành, địa phương, đơn vị đã hoàn thành nhiều công việc, có hiệu quả. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá được triển khai khá sớm, liên tục, trong thời gian dài, có lộ trình và bước đi hợp lý. Công tác này được thực hiện cả trên bề rộng và có chiều sâu, có điểm nhấn ấn tượng, đồng đều từ trung ương đến địa phương, trong nước và ở nước ngoài, với một lực lượng phóng viên tham gia đông đảo, phong phú về số lượng tin, bài và hình thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, giáo dục, quảng bá khá sinh động, thiết thực, đúng định hướng, có sức cổ vũ, giáo dục và lan tỏa, có những sản phẩm mang giá trị lâu dài. Cần ghi nhận sự tham gia tích cực của các đơn vị, cá nhân vào các hoạt động của Đại lễ với tinh thần xã hội hóa, chủ yếu và trước hết là thể hiện tình yêu với Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, những kinh nghiệm của công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cần được phát huy và nhân rộng. Đó là, công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá cần được định hướng sớm, nhất quán, trên tinh thần quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tổ chức chỉ đạo thống nhất, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ. Phải nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, đề cao chất lượng dự báo và định hướng trong tuyên truyền, giáo dục, quảng bá. Hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, gắn chặt với tổ chức và công tác vận động quần chúng. Đồng chí Phùng Hữu Phú cũng lưu ý, công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cần được duy trì, với mục tiêu góp phần để Hà Nội tận dụng thời cơ, thế mạnh; vượt qua những khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo Nhandan