Chủ nhật,  28/05/2023

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 17 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

LSO-Ngày 23/11/2010, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tới các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ một số sở, ban, ngành của tỉnh; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh; lãnh đạo UBND và Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện. Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghịĐại diện Vụ Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp đã giới thiệu về nội dung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Nghị định gồm 6 chương, 57 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bán đấu giá tài sản; Đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản…Tiếp đó, lãnh đạo Sở Tư pháp đã giới thiệu Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/7/2010...

LSO-Ngày 23/11/2010, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tới các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ một số sở, ban, ngành của tỉnh; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh; lãnh đạo UBND và Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.
Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị
Đại diện Vụ Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp đã giới thiệu về nội dung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Nghị định gồm 6 chương, 57 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bán đấu giá tài sản; Đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản…Tiếp đó, lãnh đạo Sở Tư pháp đã giới thiệu Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…
Hội nghị đã thảo luận, giải đáp một số những thắc mắc thường gặp trong thực tế để thống nhất cách làm, đảm bảo hoạt động bán đấu giá tài sản được thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước.

Minh Thảo