Thứ tư,  07/06/2023

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh phía nam

Trong hai ngày 22 và 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam và các cơ quan, đảng ủy trực thuộc T.Ư tại TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, các cơ quan đảng ủy trực thuộc T.Ư, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh từ Ninh Thuận trở vào.Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện, tỉnh và đảng bộ trực thuộc T.Ư cùng những bài học kinh nghiệm của đại hội; kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 cùng các hội nghị hoạt động ngoại giao liên quan và kết quả năm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2010.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son...

Trong hai ngày 22 và 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam và các cơ quan, đảng ủy trực thuộc T.Ư tại TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, các cơ quan đảng ủy trực thuộc T.Ư, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh từ Ninh Thuận trở vào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011; kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện, tỉnh và đảng bộ trực thuộc T.Ư cùng những bài học kinh nghiệm của đại hội; kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 cùng các hội nghị hoạt động ngoại giao liên quan và kết quả năm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2010.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà công tác tuyên truyền cần tập trung trong thời gian tới như: tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị T.Ư 13 (khóa X); kết quả đại hội Đảng các cấp, nhất là những kinh nghiệm hay của đại hội cấp tỉnh, thành phố để tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010; những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII, về những vấn đề lớn cử tri cả nước quan tâm để có định hướng đúng, tạo sự đồng thuận xã hội. Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ tám; tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Tiếp tục tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh miền trung và sự ủng hộ giúp đỡ của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế đối với nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai,…

Theo Nhandan