Thứ ba,  06/06/2023

Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2010

LSO-Trong 2 ngày 23-24/11/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân năm 2010 cho gần 270 Hội thẩm nhân dân của tỉnh và 11 huyện, thành phố nhằm truyền đạt, trao đổi một số nội dung trong lĩnh vực xét xử án, giải quyết các vụ án về hình sự, dân sự; nâng cao kiến thức pháp luật, khả năng nghiên cứu hồ sơ để phục vụ cho công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu tăng thẩm quyền xét xử đối với tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng và thẩm quyền ngày càng mở rộng đối với ngành tòa án nói chung.Gần 270 Hội thẩm nhân dân được tập huấn nghiệp vụTại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về một số văn bản pháp luật cần lưu ý và các vấn đề cần rút kinh nghiệm trong xét xử án hình sự; một số sai sót thường gặp trong giải quyết sơ thẩm các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình; vấn đề xem xét thẩm định tại chỗ trong hoạt động tố tụng dân sự; một số vấn...

LSO-Trong 2 ngày 23-24/11/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân năm 2010 cho gần 270 Hội thẩm nhân dân của tỉnh và 11 huyện, thành phố nhằm truyền đạt, trao đổi một số nội dung trong lĩnh vực xét xử án, giải quyết các vụ án về hình sự, dân sự; nâng cao kiến thức pháp luật, khả năng nghiên cứu hồ sơ để phục vụ cho công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu tăng thẩm quyền xét xử đối với tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng và thẩm quyền ngày càng mở rộng đối với ngành tòa án nói chung.

Gần 270 Hội thẩm nhân dân được tập huấn nghiệp vụ
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về một số văn bản pháp luật cần lưu ý và các vấn đề cần rút kinh nghiệm trong xét xử án hình sự; một số sai sót thường gặp trong giải quyết sơ thẩm các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình; vấn đề xem xét thẩm định tại chỗ trong hoạt động tố tụng dân sự; một số vấn đề thực tiễn xét xử tranh chấp dân sự…
Tiếp đó, hội nghị đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc thường gặp nhằm thống nhất nhận thức về việc áp dụng văn bản pháp luật trong quá trình xét xử.
Minh Thảo