Thứ ba,  30/05/2023

Ðảng ủy PVN tổng kết mô hình Ðảng bộ toàn tập đoàn

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hai năm triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN chủ trì hội nghị.Báo cáo của Đảng ủy PVN trình bày tại hội nghị nêu rõ, sau hai năm thí điểm mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn, Đảng ủy PVN đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vận hành theo cơ chế: Cấp ủy đảng lãnh đạo, Hội đồng thành viên quản lý, Tổng Giám đốc điều hành, các đoàn thể phát huy quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động, Đảng ủy PVN khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được bảo...

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hai năm triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Đảng ủy PVN trình bày tại hội nghị nêu rõ, sau hai năm thí điểm mô hình Đảng bộ toàn tập đoàn, Đảng ủy PVN đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vận hành theo cơ chế: Cấp ủy đảng lãnh đạo, Hội đồng thành viên quản lý, Tổng Giám đốc điều hành, các đoàn thể phát huy quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động, Đảng ủy PVN khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được bảo đảm; sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của Đảng ủy PVN đối với tổ chức đảng thuộc các đơn vị thành viên; nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy PVN được thực hiện thống nhất trong toàn tập đoàn. Bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị của tập đoàn và các đơn vị thành viên được tổ chức đồng bộ, thống nhất, nên vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được đề cao; công tác cán bộ được tập trung thống nhất. Các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy PVN được triển khai thông suốt, nhanh chóng, kịp thời và thống nhất. Cơ cấu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên làm Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc làm Phó Bí thư Đảng ủy và một đồng chí làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) phù hợp với thực tiễn hoạt động của tập đoàn. Chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng cao, tạo nên các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận, tranh luận nêu bật những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Đảng ủy PVN khẳng định việc thành lập Đảng bộ toàn tập đoàn là mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xuyên suốt, tập trung hiệu quả trong toàn ngành dầu khí, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X). Đảng ủy PVN đề ra nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ sở đảng, gắn với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị toàn tập đoàn; tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức đảng; thực hiện tốt quy chế quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc tập đoàn; kiến nghị với Trung ương những quy chế, quy định về phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn kinh tế nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và nội dung lãnh đạo, mối quan hệ công tác của các Đảng ủy doanh nghiệp nhà nước với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp.

Theo Nhandan