Thứ ba,  05/07/2022

Thành phố Lạng Sơn: 250 đại biểu được tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Toàn cảnh hội nghị 

– Chiều 6/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có 250 đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 thành phố; thành viên các nhóm Mocha35…


Thành viên chuyên trách Ban Chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết 35 Trung ương truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề: “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Kỹ năng viết tin bài đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái trên mạng xã hội”.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ về công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó nâng cao khả năng nhận biết đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc các kỹ năng, phương pháp phối hợp, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng…

THANH MAI