Chủ nhật,  28/05/2023

Ðồng chí Tô Huy Rứa kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Báo Nhân Dân

Ngày 25-11, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cùng Đoàn công tác đã làm việc tại Báo Nhân Dân kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động lớn.Tại cuộc làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân đã báo cáo về tình hình, kết quả bốn năm thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan báo.Báo Nhân Dân được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn là đơn vị điểm. Trong bốn năm triển khai, Cuộc vận động được thực hiện kiên trì và thường xuyên, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và đạt hiệu quả trong toàn Đảng bộ và cơ quan báo. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của những người làm Báo Nhân Dân được nâng lên. Nhiều đảng viên trong Đảng bộ đã gương mẫu trong công tác và rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.Phát biểu ý kiến kết luận, đồng...

Ngày 25-11, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng Đoàn công tác đã làm việc tại Báo Nhân Dân kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động lớn.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân đã báo cáo về tình hình, kết quả bốn năm thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan báo.

Báo Nhân Dân được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn là đơn vị điểm. Trong bốn năm triển khai, Cuộc vận động được thực hiện kiên trì và thường xuyên, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và đạt hiệu quả trong toàn Đảng bộ và cơ quan báo. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của những người làm Báo Nhân Dân được nâng lên. Nhiều đảng viên trong Đảng bộ đã gương mẫu trong công tác và rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Báo Nhân Dân đã đạt được qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động. Quá trình triển khai, thực hiện Cuộc vận động qua các bước, các giai đoạn, Báo Nhân Dân đã tiến hành bài bản, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; lấy thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả cụ thể; thực hiện nghiêm túc, theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động. Báo đã thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền cổ vũ Cuộc vận động trên các ấn phẩm của báo, với những cách làm sáng tạo. Năm 2010, Báo Nhân Dân đã chuyển hướng đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động với chủ đề: &#39Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp&#39.

Đồng chí Tô Huy Rứa chỉ đạo Đảng bộ Báo Nhân Dân cần đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm sâu sắc quá trình bốn năm thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác kiểm tra kết hợp nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ những người làm báo Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nắm vững yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động, có hành động cụ thể, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Thông qua quá trình thực hiện Cuộc vận động, cần tiếp tục đấu tranh phê phán những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thay mặt cơ quan và đảng bộ Báo Nhân Dân, đồng chí Tổng Biên tập đã phát biểu ý kiến nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Huy Rứa, phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt hơn Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Nhân Dân trên cả hai phương diện xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh và tuyên truyền có hiệu quả Cuộc vận động trên các ấn phẩm của báo.

Theo Nhandan