Thứ bảy,  03/06/2023

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri cụm 3 xã của huyện Tràng Định

LSO-Sáng ngày 29/11/2010, Đoàn ĐBQH của tỉnh do bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri cụm 3 xã Hùng Sơn, Hùng Việt, Kháng Chiến của huyện Tràng Định. Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng SơnTại hội nghị, bà Trần Thị Hoa Sinh đã thông tin đến cử tri cụm 3 xã của huyện Tràng Định một số kết quả chính của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Ngay sau đó, các đại biểu cử tri đã phát biểu 7 ý kiến với 22 vấn đề, phần lớn thuộc về vấn đề của xã, huyện cũng như chủ trương của tỉnh, một số vấn đề kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, tập trung kiến nghị về các vấn đề như đường điện của 2 thôn xã Hùng Sơn; đầu tư cầu Hát Trang từ Bản Nhàn đến Phạp Giàng; đầu tư đập Lọ Nhã, trụ sở làm việc của UBND xã Hùng Việt; chế độ đối với công chức cấp xã, thực hiện Nghị định...

LSO-Sáng ngày 29/11/2010, Đoàn ĐBQH của tỉnh do bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri cụm 3 xã Hùng Sơn, Hùng Việt, Kháng Chiến của huyện Tràng Định.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn
Tại hội nghị, bà Trần Thị Hoa Sinh đã thông tin đến cử tri cụm 3 xã của huyện Tràng Định một số kết quả chính của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Ngay sau đó, các đại biểu cử tri đã phát biểu 7 ý kiến với 22 vấn đề, phần lớn thuộc về vấn đề của xã, huyện cũng như chủ trương của tỉnh, một số vấn đề kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, tập trung kiến nghị về các vấn đề như đường điện của 2 thôn xã Hùng Sơn; đầu tư cầu Hát Trang từ Bản Nhàn đến Phạp Giàng; đầu tư đập Lọ Nhã, trụ sở làm việc của UBND xã Hùng Việt; chế độ đối với công chức cấp xã, thực hiện Nghị định 158 về luân chuyển cán bộ cấp xã, Nghị định 92 về công tác cán bộ chuyên trách cấp thôn; kiến nghị kéo dài một số chương trình, dự án đã hết hạn năm 2010 như chương trình 135 giai đoạn II, dự án trồng rừng 5 triệu ha…
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách của 3 xã trên địa bàn huyện Tràng Định
Sau khi đại diện các cử tri của 3 xã phát biểu, đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Tràng Định đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc cấp huyện chỉ đạo, thực hiện. Đối với những ý kiến về chủ trương của tỉnh và các ngành Trung ương, bà Trần Thị Hoa Sinh đã tiếp thu các ý kiến, trên cơ sở đó các ý kiến của cử tri sẽ được phân loại và xem xét chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhà nước.
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng 3 suất quà cho gia đình chính sách của 3 xã trên địa bàn huyện Tràng Định.

Thanh Huyền