Chủ nhật,  28/05/2023

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Sáng ngày 30/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Xây, Phó Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành; các đại biểu từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu tại hội nghịCuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động đã được Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn triển khai và thực hiện đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sỹ, học sinh, sinh viên tìm hiểu, học tập cuộc đời hoạt động cách...

LSO-Sáng ngày 30/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Xây, Phó Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành; các đại biểu từ các đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu tại hội nghị
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động đã được Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn triển khai và thực hiện đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sỹ, học sinh, sinh viên tìm hiểu, học tập cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như lẽ sống vì nước, thương dân của Bác Hồ với những câu chuyện giản dị, cảm động, thấm đẫm tình người, từ đó nảy nở nhiều gương sáng trong học tập, làm theo tấm gương của Bác trong mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh cụ thể…
Toàn cảnh hội nghị
Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đầu tiên, Tỉnh ủy chỉ đạo các chuyên đề của cuộc vận động năm 2007 gắn với các đợt học tập các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2008, gắn các đợt học tập các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc, “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và kết hợp với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua triển khai học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được nâng cao, mỗi người đều tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai quán triệt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết quả: 100% đảng bộ trực thuộc; các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đều tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền trong nhân dân với trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia và trên 85% quần chúng được học tập trung. Qua học tập chủ đề cuộc vận động năm 2009, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân có sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, quản lý điều hành; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức đã được nâng lên, đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động năm 2010 với chuyên đề “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” đã thực sự thúc đẩy công tác xây dựng Đảng theo tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, có nhiều chuyển biến, tiến bộ mới làm cơ sở và tạo tiền đề cho các đảng bộ tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp mình.
Qua học tập, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88%, số tổ chức cơ sở đảng yếu kém còn 0,66%, giảm 0,31% so với đầu nhiệm kỳ. Toàn Đảng bộ có 47.531 đảng viên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 73%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động khẳng định: thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần thiết thực trong việc thúc đẩy cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp lồng ghép nội dung thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình thông qua các kỳ sinh hoạt. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được gắn với cuộc vận động, điều này đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng.
Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu ra một số yếu kém, hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động. Đó là công tác tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề ở một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chất lượng hạn chế, có nơi chưa đạt yêu cầu; việc xây dựng chương trình hành động, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt chưa được thường xuyên, kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém ở trên.
Dịp này đã có 30 tập thể và 31 cá nhân được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 2 tập thể và 15 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trí Dũng - Ngọc Nhung