Chủ nhật,  11/04/2021

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Ðình và Cầu Giấy (Hà Nội)

Ngày 30-11, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu QH thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Cầu Giấy (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, QH khóa XII.Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả và chất lượng của phiên họp thứ tám, QH khóa XII. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra tại QH trong không khí dân chủ, sôi động, trên tinh thần xây dựng, tiếp tục thể hiện bước đổi mới, cải tiến về nội dung, cách thức tiến hành. Vai trò của QH ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị, KT-XH của đất nước. Nhiều cử tri cho rằng, chương trình, nội dung kỳ họp thể hiện súc tích, ngắn gọn, rõ ràng. Thông qua việc hỏi, trả lời, trao đổi, thảo luận và tranh luận tại buổi chất vấn đã làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống xã hội. Điều đó cho thấy hoạt động QH ngày càng khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp...

Ngày 30-11, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu QH thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Cầu Giấy (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, QH khóa XII.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả và chất lượng của phiên họp thứ tám, QH khóa XII. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra tại QH trong không khí dân chủ, sôi động, trên tinh thần xây dựng, tiếp tục thể hiện bước đổi mới, cải tiến về nội dung, cách thức tiến hành. Vai trò của QH ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị, KT-XH của đất nước. Nhiều cử tri cho rằng, chương trình, nội dung kỳ họp thể hiện súc tích, ngắn gọn, rõ ràng. Thông qua việc hỏi, trả lời, trao đổi, thảo luận và tranh luận tại buổi chất vấn đã làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống xã hội. Điều đó cho thấy hoạt động QH ngày càng khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển KT – XH của đất nước.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí cho rằng, từ không khí trao đổi thẳng thắn tại các cuộc tiếp xúc cử tri lan tỏa vào QH, và không khí của kỳ họp của QH lại lan tỏa trong thực tiễn cuộc sống. Điều đó thể hiện sự gắn bó giữa QH, đại biểu QH, các đoàn đại biểu QH với cử tri và ngược lại. Các cử tri đã đóng góp ý kiến không chỉ về những vấn đề bức xúc tại chỗ, mà còn nêu những vấn đề lớn bức thiết của cuộc sống và đề cập cả những vấn đề vĩ mô quan trọng của đất nước. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, cách thức tiếp xúc cử tri ngày càng có bước đổi mới, cải tiến. Chính từ những vấn đề cử tri quan tâm nêu ra, đại biểu QH đã lắng nghe, tiếp thu và đưa nhiều nội dung, chương trình ra bàn tại QH. Trong ba kỳ họp gần đây, QH đã quyết định tập hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo với QH ngay trước phiên chất vấn và công khai trước toàn dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thể hiện trong các nghị quyết, trong các luật của QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ đồng tình chung quanh ý kiến của một số cử tri cho rằng, thời gian qua &#39luật ra nhiều, nhưng đi vào cuộc sống ít&#39. Chủ tịch QH nhấn mạnh: Chúng ta đang đứng trước tình trạng thiếu rất nhiều luật khi đất nước đi vào nền kinh tế thị trường, đổi mới cơ chế quản lý, mở cửa hội nhập, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)… Thực tế cho thấy, nhiều luật chưa đi vào cuộc sống, nguyên nhân do chất lượng luật chưa thật tốt, hoặc do quy trình, cách xử lý, quá trình cụ thể hóa luật chưa đạt yêu cầu. Trong nhiều nguyên nhân của tình trạng này, có vấn đề do việc hướng dẫn thực hiện luật còn chậm. Vì thế, cần xây dựng nhiều luật, đồng thời vừa phải bổ sung, hoàn chỉnh dần một số luật cho phù hợp yêu cầu của cuộc sống.

Về ý kiến của một số cử tri nêu QH cần tăng cường công tác giám sát, Chủ tịch QH nhấn mạnh: Đây là một chức năng rất quan trọng của QH. Đặc biệt giám sát tối cao là giám sát việc ban hành các văn bản dưới luật có phù hợp luật hay không; và giám sát chọn lọc các chuyên đề lớn tại kỳ họp của QH. Vừa qua QH đã giám sát về thủ tục hành chính và đã ra một nghị quyết về vấn đề này. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động chất vấn, các đại biểu phân tích, mổ xẻ làm rõ từng vấn đề, tập trung tìm nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể và hướng giải quyết, xử lý như thế nào. Các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia trả lời chất vấn được truyền hình công khai rộng rãi để toàn dân biết. Việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng đi vào thực chất, các đại biểu QH đã thảo luận sâu sắc và quyết định phân bổ ngân sách, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển KT-XH, kiềm chế lạm phát, quyết định các công trình quan trọng quốc gia… dựa trên cơ sở khoa học, thuyết phục bằng lý lẽ chặt chẽ, nhằm nâng cao chất lượng phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch QH cho biết, QH đã nghiên cứu và có đề án đổi mới hoạt động giám sát, đổi mới hoạt động chất vấn của QH, hằng năm đều có chương trình giám sát theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những thành tựu KT-XH và đối ngoại mà đất nước đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, mặc dù tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đất nước chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong rằng, cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vì sự phát triển đi lên của đất nước.

Theo Nhandan