Thứ hai,  04/07/2022

Tăng cường vai trò giám sát của người dân với chương trình giảm nghèo

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2020 sẽ chú trọng hơn nữa tới vai trò giám sát của người dân ngay từ khâu lập kế hoạch tại địa phương, giám sát quá trình triển khai thực hiện các công trình hạ tầng như nhà trẻ, trạm xá, lớp học bán trú, công trình thuỷ lợi nhỏ, đường giao thông…Ông Đàm nhấn mạnh, năm năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 22% (năm 2005) xuống còn 9,45% trong năm nay. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên khoảng 15% vào năm sau khi thực hiện theo chuẩn nghèo mới với mức thu nhập từ 400-500 nghìn đồng/ tháng.Thông tin trên được ông Đàm công bố trong hội thảo tham vấn về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn tới sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù cho địa bàn khó khăn nhất ở vùng miền núi phía bắc, Tây...

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2020 sẽ chú trọng hơn nữa tới vai trò giám sát của người dân ngay từ khâu lập kế hoạch tại địa phương, giám sát quá trình triển khai thực hiện các công trình hạ tầng như nhà trẻ, trạm xá, lớp học bán trú, công trình thuỷ lợi nhỏ, đường giao thông…

Ông Đàm nhấn mạnh, năm năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 22% (năm 2005) xuống còn 9,45% trong năm nay. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên khoảng 15% vào năm sau khi thực hiện theo chuẩn nghèo mới với mức thu nhập từ 400-500 nghìn đồng/ tháng.

Thông tin trên được ông Đàm công bố trong hội thảo tham vấn về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn tới sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù cho địa bàn khó khăn nhất ở vùng miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ gồm các xã trong chương trình 135 giai đoạn 2 và 62 huyện nghèo. Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của cả nước xuống còn 4-5% vào năm 2020; tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động cho lao động nghèo…

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 sẽ tập trung vào dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng – sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, nâng cao năng lực giảm nghèo và truyền thông, hoạt động giám sát – đánh giá các chương trình giảm nghèo… Nét mới là chương trình lần này sẽ không gồm những chính sách thường xuyên đang thực hiện dành cho người nghèo như cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, miễn giảm học phí cho người nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn…

Theo Nhandan