Thứ ba,  20/04/2021

Ðiện mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2010), ngày 1-12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến các đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bua-xỏn Búp-phả-văn, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Chủ tịch QH nước CHDCND Lào.Bức điện có đoạn viết: 'Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy, trong suốt chặng đường 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh, nhân dân Lào anh em đã phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đạt được những kỳ tích trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội được bảo đảm vững chắc; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng liên tục; các...

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 – 2-12-2010), ngày 1-12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến các đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bua-xỏn Búp-phả-văn, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Chủ tịch QH nước CHDCND Lào.

Bức điện có đoạn viết: &#39Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy, trong suốt chặng đường 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh, nhân dân Lào anh em đã phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đạt được những kỳ tích trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc: độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội được bảo đảm vững chắc; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng liên tục; các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, y tế không ngừng phát triển; công tác xóa đói, giảm nghèo thu được những kết quả đáng khích lệ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; uy tín và vị thế quốc tế của nước CHDCND Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Lào năm nay, chúng tôi đặc biệt vui mừng trước sự kiện kỷ niệm 450 năm Thủ đô Viêng Chăn. Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí nhân dịp này. Chúc nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đứng đầu, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ cách mạng tiền bối và nhân dân hai nước đã dày công gây dựng và vun đắp, đưa mối quan hệ đó lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới&#39.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít.

Theo Nhandan