Thứ hai,  04/07/2022

Xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn

LSO-Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Qua 21 năm phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới” xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.Hội CCB Lạng Sơn được thành lập ngày 14-7-1990, từ đó tới nay Hội đã tăng nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ nhất (tháng 5-1992) mới có 153/226 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội với 3.663 hội viên. Đến nay có 226 hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 109 hội cơ sở thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, với 32.013 hội viên. Các chi hội và hội viên đã phát triển rộng khắp đến các thôn bản, khối phố, cơ quan, đơn vị...

LSO-Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Qua 21 năm phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới” xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Hội CCB Lạng Sơn được thành lập ngày 14-7-1990, từ đó tới nay Hội đã tăng nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ nhất (tháng 5-1992) mới có 153/226 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội với 3.663 hội viên. Đến nay có 226 hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 109 hội cơ sở thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, với 32.013 hội viên. Các chi hội và hội viên đã phát triển rộng khắp đến các thôn bản, khối phố, cơ quan, đơn vị có CCB cư trú và công tác.
Hội CCB Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Lạng Sơn tham gia dây truyền sản xuất gạch không nung – Ảnh: MH
Cùng với sự phát triển về số lượng, Hội đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Do làm tốt công tác chính trị tư tưởng và công tác giáo dục, hầu hết hội viên giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, những luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu, hành động của các phần tử chống đối Đảng và Nhà nước ta. Để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, Hội CCB vừa làm tốt vai trò tham mưu vừa trực tiếp tham gia giải quyết các điểm “nóng” về mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ năm 2005 đến nay hội viên CCB đã tham gia hòa giải được 2.318 vụ.
Các cấp hội đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2009 có 15 hội viên CCB được cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy biểu dương về điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội viên CCB luôn là lực lượng quan trọng trong bộ máy Đảng, chính quyền ở cơ sở, trong nhiệm kỳ Đại hội (2006- 2010) đã có 254 hội viên giữ chức bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Qua đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015, hội viên CCB tham gia BCH các chi, đảng bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao, có 879 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy cơ sở, chiếm 26,23% tổng số cấp ủy, trong đó có 2233 hội viên được bầu làm bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn. 68 hội viên giữ chức bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Có 108 hội viên được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, chiếm 21,5% tổng số ủy viên Ban chấp hành. Hội viên CCB đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều xã và thôn bản có những cây cầu, con đường, đồi rừng mang tên CCB.
Mô hình kinh tế đồi rừng và chăn nuôi của CBB ở xã Minh Sơn (Hữu Lũng) – Ảnh: Thúy Đội
Hội đã thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB, đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho CCB. Hội đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với số dư hiện là 99.962 triệu đồng, đồng thời xây dựng quỹ hội được 3.338 triệu đồng, luân chuyển cho hội viên nghèo vay 2.152,7 triệu đồng với lãi xuất thấp hoặc không lấy lãi. Các cấp hội đã huy động hội viên đóng góp tiền, ngày công lao động, giúp đỡ vật liệu để xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo, từ năm 2006 đến nay đã xóa được 366 nhà dột nát. Hiện có 533 mô hình kinh tế có hiệu quả, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu hàng năm đều tăng lên. Các cấp hội đã phối hợp với các ngành đề nghị với UBND tỉnh ra quyết định cho trên 7.400 CCB được hưởng BHYT hàng năm, các chính sách có liên quan đến CCB đều được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia tích cực có hiệu quả việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Coi đó là nhiệm vụ chính trị của Hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đối với thế hệ trẻ. Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến cho hội viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc biên giới, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và kỷ luật phát ngôn khi tiếp xúc với người nước ngoài. Từ đó hội viên và nhân dân có nhận thức đúng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới.

Ghi nhận những đóng góp của Hội CCB, nhân kỷ niệm 20 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 – 3/3/2009) Hội CCB tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen về “thành tích trong phong trào giữ vững chủ quyền an ninh biên giới”. Do có thành tích nổi bật, ngày 16/9/2009 Hội CCB tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. Qua 21 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB luôn xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

Ngọc Hinh