Thứ bảy,  02/07/2022

Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV

LSO-Ngày 6/12/2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triệu tập Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhằm tổng kết công tác năm 2010, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ khoá XV. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.Đồng chí Nguyễn Thế Tuy điều khiển thảo luận tại hội trườngTại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã báo cáo kết quả công tác năm 2010. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2010, kinh tế của tỉnh ổn định và tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,61%, đạt kế hoạch đề ra. GDP bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng. Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, ngành GD&ĐT tiếp tục giữ...

LSO-Ngày 6/12/2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triệu tập Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhằm tổng kết công tác năm 2010, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ khoá XV. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thế Tuy điều khiển thảo luận tại hội trường
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã báo cáo kết quả công tác năm 2010. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, năm 2010, kinh tế của tỉnh ổn định và tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,61%, đạt kế hoạch đề ra. GDP bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng. Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, ngành GD&ĐT tiếp tục giữ vững về quy mô, nâng cao về chất lượng, tỷ lệ tốt nghiệp học sinh tốt nghiệp hệ THPT và hệ bổ túc THPT đều tăng cao hơn so với các năm học trước. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều cố gắng và tạo ra bước chuyển biến tích cực. Công tác xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt hiệu quả nhất định. Đặc biệt thường xuyên chăm lo thực hiện chế độ chính sách và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn. Tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, năm 2010, Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2010; chương trình làm việc của BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh uỷ năm 2011; thảo luận một số vấn đề xung quanh các lĩnh vực phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2010 cũng như mục tiêu cho năm 2011. Theo đó, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2011.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2011
Kết luận bế mạc hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ đã khẳng định một số kết quả tỉnh ta đã đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong năm 2010. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2011, trong đó tập trung duy trì nhịp độ phát triển kinh tế cao và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thanh Huyền