Thứ ba,  17/05/2022

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Chi Lăng

LSO-Ngày 6/12/2010, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Lạng Sơn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện công tác PCTN tại huyện Chi Lăng.Công tác PCTN trên địa bàn huyện Chi Lăng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai tương đối đồng bộ những biện pháp phòng ngừa tham nhũng (TN). Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định về PCTN. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Xây dựng, công khai nội quy, quy chế nội bộ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính. Xử lý nghiêm túc các vụ việc liên quan đến tiêu cực, TN. Nhận thức của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớn nhân dân về công tác PCTN tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên,...

LSO-Ngày 6/12/2010, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh Lạng Sơn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện công tác PCTN tại huyện Chi Lăng.

Công tác PCTN trên địa bàn huyện Chi Lăng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai tương đối đồng bộ những biện pháp phòng ngừa tham nhũng (TN). Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định về PCTN. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Xây dựng, công khai nội quy, quy chế nội bộ. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính. Xử lý nghiêm túc các vụ việc liên quan đến tiêu cực, TN. Nhận thức của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớn nhân dân về công tác PCTN tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như: việc xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN còn chậm; chưa phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản; nhận thức của bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và thủ trưởng cơ quan, ban ngành, chính quyền cơ sở về công tác PCTN chưa cao, chưa thấy được vai trò, trách nhiệm của mình để từ đó đề ra phương hướng chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả chính ngay trong cấp mình, ngành mình, địa phương mình.
Đồng chí Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại buổi kiểm tra
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện trong việc triển khai thực hiện PCTN, đề nghị huyện Chi Lăng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, động viên nhân dân tham gia vào việc phát hiện, tố cáo hành vi TN. Thường xuyên kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra TN, trong đó chú trọng lĩnh vực xây dựng cơ bản, các đơn vị có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị sự nghiệp. Nâng cao chất lượng thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ; kiểm tra, xác minh, điều tra, truy tố, xét cử để phòng ngừa TN. Xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, TN…
Minh Thảo