Thứ ba,  29/11/2022

Hơn 111 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Ðảng

Sáng 6-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9 (khóa IX) nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi năm 2010; xây dựng chương trình công tác năm 2011.Trong năm 2010, các cấp bộ đoàn triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đề ra. Đáng chú ý là, đã giải quyết việc làm cho hơn 537 nghìn thanh niên, đạt 107% chỉ tiêu đề ra; xây dựng mới hơn 1.000 điểm truy cập in-tơ-nét cho thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, đạt 262% chỉ tiêu đề ra. Năm qua, toàn Đoàn đã kết nạp hơn một triệu đoàn viên mới; giới thiệu với Đảng hơn 446 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó, 111.526 người vinh dự được kết nạp Đảng. BCH T.Ư Đoàn đề ra chủ đề công tác năm 2011 là Năm Thanh niên, với phương châm hành động: Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đề án Năm Thanh niên 2011; đẩy mạnh...

Sáng 6-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9 (khóa IX) nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi năm 2010; xây dựng chương trình công tác năm 2011.

Trong năm 2010, các cấp bộ đoàn triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đề ra. Đáng chú ý là, đã giải quyết việc làm cho hơn 537 nghìn thanh niên, đạt 107% chỉ tiêu đề ra; xây dựng mới hơn 1.000 điểm truy cập in-tơ-nét cho thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, đạt 262% chỉ tiêu đề ra. Năm qua, toàn Đoàn đã kết nạp hơn một triệu đoàn viên mới; giới thiệu với Đảng hơn 446 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó, 111.526 người vinh dự được kết nạp Đảng. BCH T.Ư Đoàn đề ra chủ đề công tác năm 2011 là Năm Thanh niên, với phương châm hành động: Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đề án Năm Thanh niên 2011; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hai phong trào: Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Các cấp bộ Đoàn tổ chức sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… qua đó, tăng cường công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội, Đội cho thanh niên, thiếu nhi; chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo Nhandan