Thứ ba,  17/05/2022

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TW về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Sáng ngày 7/12/2010, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do đồng chí Phạm Trung Tuyến, Trưởng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc với tỉnh Lạng Sơn. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.Đồng chí Nguyễn Văn Bình báo cáo với Đoàn công tác về việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại Lạng SơnTại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình nhà ở và kinh doanh bất động sản của Lạng Sơn. Trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính liên quan đến Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình nhà ở cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị;...

LSO-Sáng ngày 7/12/2010, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do đồng chí Phạm Trung Tuyến, Trưởng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc với tỉnh Lạng Sơn. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình báo cáo với Đoàn công tác về việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại Lạng Sơn
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình nhà ở và kinh doanh bất động sản của Lạng Sơn. Trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính liên quan đến Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình nhà ở cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị; Chương trình phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tình hình triển khai các dự án nhà ở thương mại và kinh doanh bất động sản… Theo báo cáo đánh giá, các chương trình triển khai tại Lạng Sơn nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và chủ động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc cần được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết như: bổ sung nguồn vốn cho công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167; vấn đề nảy sinh khi áp dụng chuẩn nghèo mới; vấn đề xây dựng các cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình mang tính an sinh xã hội; vấn đề bổ sung cơ chế chính sách về đất đai để tăng cường việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu tạm cư tập trung cho các dự án nhà ở xã hội…
Đồng chí Phạm Trung Tuyến phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Trung Tuyến khẳng định: Các chương trình về nhà ở và bất động sản tại Lạng Sơn đã được tỉnh triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, tuy nhiên, một số chương trình tiến độ thực hiện còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và sát sao hơn nữa nhằm đẩy mạnh tiến độ các chương trình, đặc biệt công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Trung Tuyến khẳng định sẽ xem xét và chuyển những kiến nghị, đề xuất của tỉnh tới Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, để từ đó có các cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần tháo gỡ những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải hiện nay.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Lạng Sơn, Đoàn cũng đã có chuyến kiểm tra thực tế hiện trường tại một số dự án đang triển khai của tỉnh.

Trúc Lam