Thứ tư,  18/05/2022

Hiện thực hóa các chương trình hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN mở rộng

Ngày 7-11, tại Đà Lạt, Hội nghị Nhóm Công tác quan chức quốc phòng cao cấp các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+WG) gồm 10 nước ASEAN và tám nước đối tác, đối thoại: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôt-xtrây-li-a và Niu Di Lân tham dự.Đến dự khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị có trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+Việt Nam. Đây là Hội nghị nhằm hiện thực hóa các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất vừa qua tại Hà Nội.Tại Hội nghị này, các quốc gia đã tự nguyện đăng cai bảo trợ sáng kiến trên các lĩnh vực hợp tác, ưu tiên chia sẻ những ý tưởng ban đầu của mình về hoạt động hợp tác. Theo đó, có 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM+ gồm: hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong đó, HADR, an ninh biển và chống khủng bố là 3...

Ngày 7-11, tại Đà Lạt, Hội nghị Nhóm Công tác quan chức quốc phòng cao cấp các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+WG) gồm 10 nước ASEAN và tám nước đối tác, đối thoại: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôt-xtrây-li-a và Niu Di Lân tham dự.

Đến dự khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị có trung tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+Việt Nam. Đây là Hội nghị nhằm hiện thực hóa các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất vừa qua tại Hà Nội.

Tại Hội nghị này, các quốc gia đã tự nguyện đăng cai bảo trợ sáng kiến trên các lĩnh vực hợp tác, ưu tiên chia sẻ những ý tưởng ban đầu của mình về hoạt động hợp tác. Theo đó, có 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM+ gồm: hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong đó, HADR, an ninh biển và chống khủng bố là 3 lĩnh vực đã có các nước đăng cai bảo trợ.

Quan trọng hơn, Hội nghị ADSOM+WG sẽ tập trung làm rõ lộ trình triển khai và quy trình thiết lập các Nhóm chuyên gia (EWGs). Đồng thời, các đại biểu sẽ thống nhất nội dung cơ bản của tài liệu thiết lập các Nhóm chuyên gia. Đây sẽ là những cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo cho các quan chức quốc phòng cao cấp ra quyết định thành lập các EWGs kịp thời vào năm 2011, nhanh chóng hiện thực hóa hợp tác quốc phòng thiết thực.

ADSOM+WG là Hội nghị cấp làm việc đầu tiên trong khuôn khổ ADMM+, cũng là cuối cùng trong các hội nghị quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì trong năm chủ tịch ASEAN.

Hội nghị ADSOM+WG là sự kiện khép lại một năm thành công về đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Theo Nhandan