Thứ năm,  15/04/2021

Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2011-2020

Ngày 7-12, tại TP Thái Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2011-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và chủ trì Hội nghị.Vùng trung du miền núi phía bắc có khoảng 11 triệu người, trong đó có 6,1 triệu người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động có kỹ thuật thấp, nhất là công nhân có tay nghề cao. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Công tác dạy nghề chưa phát triển, nhiều tỉnh mới có một trường trung cấp nghề với quy mô nhỏ, nhiều huyện không có trung tâm dạy nghề... Tại Hội nghị, các đại biểu có chung kiến nghị cần đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực để nâng cao vị thế kinh tế vùng trung du miền núi phía bắc.Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các tỉnh cần bổ sung số liệu vào quy hoạch phát triển nhân lực của mình cụ thể, rõ ràng như:...

Ngày 7-12, tại TP Thái Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2011-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và chủ trì Hội nghị.

Vùng trung du miền núi phía bắc có khoảng 11 triệu người, trong đó có 6,1 triệu người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động có kỹ thuật thấp, nhất là công nhân có tay nghề cao. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Công tác dạy nghề chưa phát triển, nhiều tỉnh mới có một trường trung cấp nghề với quy mô nhỏ, nhiều huyện không có trung tâm dạy nghề… Tại Hội nghị, các đại biểu có chung kiến nghị cần đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực để nâng cao vị thế kinh tế vùng trung du miền núi phía bắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các tỉnh cần bổ sung số liệu vào quy hoạch phát triển nhân lực của mình cụ thể, rõ ràng như: Xây dựng biểu đồ về cơ cấu GDP, về trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật của từng địa phương, vùng và cả nước trong từng giai đoạn để thấy được mức chuyển dịch của tỉnh mình so với vùng và cả nước. Cùng với đó, các địa phương cần bổ sung số liệu vào các bảng báo cáo… Phó Thủ tướng nhấn mạnh: các địa phương cần có sự đột phá về xây dựng thể chế, đầu tư cơ sở hạ tầng, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, địa phương, nhà trường, người học và người sử dụng lao động. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương trong xây dựng đề án quy hoạch phát triển nhân lực cần quan tâm đến nâng cao tầm vóc của con người Việt Nam; xây dựng quy hoạch cung – cầu, có chiến lược giáo dục và phát triển gia đình Việt Nam bền vững.

Theo Nhandan