Thứ năm,  15/04/2021

Báo Nhân Dân tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 7-12, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Báo Nhân Dân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đông đảo cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo.Đồng chí Tổng Biên tập trình bày báo cáo tổng kết nêu rõ: Là đơn vị được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn làm điểm, bốn năm qua, việc triển khai Cuộc vận động ở báo được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, mang lại kết quả bước đầu quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, phóng viên và trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Cuộc vận động lớn. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện...

Ngày 7-12, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Báo Nhân Dân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đông đảo cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo.

Đồng chí Tổng Biên tập trình bày báo cáo tổng kết nêu rõ: Là đơn vị được Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chọn làm điểm, bốn năm qua, việc triển khai Cuộc vận động ở báo được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, mang lại kết quả bước đầu quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, phóng viên và trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Cuộc vận động lớn. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ được nâng lên, tập trung thực hiện các nội dung: &#39Sửa đổi lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí&#39, &#39Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân&#39. Cán bộ, đảng viên, phóng viên báo Nhân Dân đã nêu cao ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu trong công tác và rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan. Tự giác chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã đánh giá: Đảng bộ Báo Nhân Dân đã triển khai thực hiện Cuộc vận động nghiêm túc theo kế hoạch cụ thể, có nhiều sáng tạo, phù hợp tình hình đơn vị; Báo Nhân Dân đã làm tốt cả hai nhiệm vụ: triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động trên các ấn phẩm của báo.

Báo cáo cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, phóng viên, công nhân viên Báo Nhân Dân rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định lập trường tư tưởng; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Báo Nhân Dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân, bảo đảm định hướng chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Trước mắt, tập trung tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng; tuyên truyền thật tốt Đại hội XI của Đảng, góp phần đưa các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Hồng Hà đã đánh giá cao kết quả Báo Nhân Dân đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như tuyên truyền về Cuộc vận động. Đảng bộ đã đề ra chuẩn mực đạo đức của người làm Báo Nhân Dân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phù hợp, nêu rõ những việc cần xây, những việc cần chống. Đồng chí tán thành kiến nghị của Đảng bộ Báo Nhân Dân về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Biên tập và Đảng ủy Báo Nhân Dân đã trao Bằng khen cho sáu chi bộ và 24 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2006 – 2010.

Theo Nhandan