Thứ bảy,  10/04/2021

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XIV: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010

LSO-Sáng ngày 8/12/2010, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XIV nhiệm kỳ 2004-2011 đã khai mạc kỳ họp thứ 17. Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17Dự kỳ họp có Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đại biểu là thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đại biểu đại diện cử tri nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp. Toàn cảnh phiên khai mạcKỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Lạng Sơn là kỳ họp cuối năm 2010, diễn ra trong 4 ngày từ 7-10/12/2010. Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình và kết quả thực...

LSO-Sáng ngày 8/12/2010, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XIV nhiệm kỳ 2004-2011 đã khai mạc kỳ họp thứ 17.
Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17
Dự kỳ họp có Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đại biểu là thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đại biểu đại diện cử tri nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.
Toàn cảnh phiên khai mạc
Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Lạng Sơn là kỳ họp cuối năm 2010, diễn ra trong 4 ngày từ 7-10/12/2010. Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2010; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011. Theo báo cáo đánh giá, năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 -2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Kết quả thực hiện của năm 2010 có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2006 -2010.
Các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình tại phiên khai mạc
Trong năm 2010, bên cạnh những thuận lợi, Lạng Sơn gặp phải một số khó khăn nhất định, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển với mức tăng trưởng năm 2010 ước đạt 9,61%, GDP bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.521 tỉ đồng, vượt 30% dự toán năm; các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ có bước phát triển khá; công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo; việc triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được đẩy mạnh và có sự chuyển mình tích cực; các lĩnh vực văn hoá – xã hội phát triển khá toàn diện; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo sát sao và đi vào chiều sâu; quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường… Trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội được Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra có 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Đồng chí Vy Văn Thành trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010
Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010; dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 2010. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về công tác năm 2010, nhiệm vụ năm 2011.
Tại phiên buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh về một số lĩnh vực tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản…
Sáng ngày 9/12/210, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc tại Hội trường với nhiều nội dung quan trọng khác.

Trúc Lam - Đỗ Hoạt