Chủ nhật,  29/05/2022

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phòng chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới Việt-Trung

LSO-Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 8/12/2010, cơ quan phòng chống HIV/AIDS Sở Y tế Lạng Sơn và Văn phòng Hợp tác quốc tế Sở Y tế Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt - Trung. Dự hội thảo có lãnh đạo ngành, các cơ quan chức năng của Sở Y tế Lạng Sơn, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của Lạng Sơn và Quảng Tây; lãnh đạo các sở ngành của Lạng Sơn và lãnh đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS một số tỉnh biên giới của Việt Nam.Tiến sĩ Ted Hammet- Phó Giám đốc Tổ chức Abt tại Việt Nam tham dự hội thảo.Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, cũng như của tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây, trước những diễn biến khôn lường của đại dịch HIV/AIDS, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có dự án xuyên biên giới về can thiệp dự phòng HIV/AIDS cho nhóm nghiện chích ma túy từ năm 2002. Đây là dự án can thiệp HIV xuyên...

LSO-Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 8/12/2010, cơ quan phòng chống HIV/AIDS Sở Y tế Lạng Sơn và Văn phòng Hợp tác quốc tế Sở Y tế Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt – Trung.
Dự hội thảo có lãnh đạo ngành, các cơ quan chức năng của Sở Y tế Lạng Sơn, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của Lạng Sơn và Quảng Tây; lãnh đạo các sở ngành của Lạng Sơn và lãnh đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS một số tỉnh biên giới của Việt Nam.
Tiến sĩ Ted Hammet- Phó Giám đốc Tổ chức Abt tại Việt Nam tham dự hội thảo.
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, cũng như của tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây, trước những diễn biến khôn lường của đại dịch HIV/AIDS, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có dự án xuyên biên giới về can thiệp dự phòng HIV/AIDS cho nhóm nghiện chích ma túy từ năm 2002. Đây là dự án can thiệp HIV xuyên biên giới đầu tiên được thực hiện đồng thời tại 2 bên biên giới. Sau đó dự án đã mở rộng địa bàn sang tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và thành phố Quế Cảng (Quảng Tây- Trung Quốc); đồng thời bổ sung nhóm phụ nữ nguy cơ vào nhóm đối tượng đích của dự án.
Trong suốt thời gian thực hiện, hai bên đã có nhiều cuộc gặp gỡ, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền cũng như can thiệp giảm hại và đã thu được những kết quả tốt.
Tại hội thảo lần này, 2 bên đã thông báo cho nhau diễn biến HIV/AIDS ở mỗi địa phương; những kinh nghiệm tốt trong công tác thực hiện các dự án truyền thông thay đổi hành vi và can thiệp giảm hại. Hai bên vui mừng cảm thấy cùng với sự hợp tác ngày càng sâu rộng về kinh tế, y tế quốc tế, việc hợp tác trong công tác tuyên truyền, can thiệp giảm hại trong phòng chống HIV/AIDS xuyên biên giới giữa 2 tỉnh, khu ngày càng có hiệu quả. Trên cơ sở trao đổi thảo luận, hai bên nhất trí đề ra phương hướng hợp tác trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm dân số tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại các cặp chợ đường biên và nhóm người vượt biên lao động tự do.
Nằm ở phía bắc Việt Nam, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) có dân số trên 50 triệu người. Từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên là người địa phương năm 1996 đến cuối năm 2009, Quảng Tây đã có 52.643 người nhiễm HIV( xếp thứ 2 ở Trung Quốc) và đã có 14.840 người chuyển sang giai đoạn AIDS (trong đó có 9075 người tử vong do AIDS và các bệnh có liên quan.

MH