Thứ bảy,  10/04/2021

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh, thành ủy

Tại TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh, thành ủy các tỉnh phía bắc, từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra.Năm 2010, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp, thống nhất chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP ở địa phương vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy BĐBP phối hợp chặt chẽ với thường vụ các tỉnh, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp ở BĐBP các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, đã có 219 huyện, thị ủy biên giới ký quy chế...

Tại TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh, thành ủy các tỉnh phía bắc, từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra.

Năm 2010, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp, thống nhất chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP ở địa phương vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy BĐBP phối hợp chặt chẽ với thường vụ các tỉnh, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp ở BĐBP các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, đã có 219 huyện, thị ủy biên giới ký quy chế phối hợp với Đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố; 616 xã, thị trấn biên giới ký quy chế phối hợp với 256/428 đồn biên phòng, hằng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm ở các cấp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất đề ra sáu biện pháp trọng tâm. Đồng thời, thống nhất đề nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước bốn nội dung nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP, của các tỉnh, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo Nhandan