Thứ tư,  25/05/2022

135 đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan thanh niên, sinh viên Thế giới lần thứ 17

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan thanh niên, sinh viên Thế giới lần thứ 17 (Festival 17), tổ chức tại Cộng hòa Nam Phi, từ ngày 13 đến 21-12-2010, với chủ đề "Vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và cải biến xã hội - Hãy đánh bại chủ nghĩa đế quốc".Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 135 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho các giới: sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ đoàn, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo... Tại Festival 17, Đoàn Việt Nam tham dự nhiều hoạt động, như: Tòa án quốc tế chống đế quốc, trong đó tập trung lên án việc sử dụng chất hóa học trong chiến tranh; tham dự hội nghị, hội thảo về vai trò của thanh niên trong xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên, thiếu nhi; tổ chức các cuộc gặp song phương với các đoàn đại biểu thanh niên các quốc gia, vùng lãnh thổ, nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa thanh...

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan thanh niên, sinh viên Thế giới lần thứ 17 (Festival 17), tổ chức tại Cộng hòa Nam Phi, từ ngày 13 đến 21-12-2010, với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và cải biến xã hội – Hãy đánh bại chủ nghĩa đế quốc”.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 135 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho các giới: sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ đoàn, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo… Tại Festival 17, Đoàn Việt Nam tham dự nhiều hoạt động, như: Tòa án quốc tế chống đế quốc, trong đó tập trung lên án việc sử dụng chất hóa học trong chiến tranh; tham dự hội nghị, hội thảo về vai trò của thanh niên trong xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên, thiếu nhi; tổ chức các cuộc gặp song phương với các đoàn đại biểu thanh niên các quốc gia, vùng lãnh thổ, nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên thế giới. Đặc biệt, Đoàn Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề &#39Tự hào 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tuổi trẻ Việt Nam xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa&#39.

Theo Nhandan