Thứ ba,  17/05/2022

Tiếp Đại sứ

Sáng 9-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư của các đại sứ không thường trú, kiêm nhiệm Việt Nam, gồm: Đại sứ CH U-dơ-bê-ki-xtan, Sáp-cát Gia-ma-lốp; Đại sứ CH Hồi giáo Mô-ri-ta-ni, Ban Mô-ha-mét En Ha-bíp; Đại sứ CH Xlô-vê-ni-a, Ma-ri-gia A-gian-gia; Đại sứ CH Mác-xê-đô-ni-a, Ô-li-vơ Sam-be-vơ-xki; Đại sứ CH Ai-xơ-len, Cơ-rít-xtin A-na-đo-ti-ơ; Đại sứ CH Pê-ru, Hoóc-hê Ca-xta-nê-đa Men-đét và Đại sứ CH Tuy-ni-di, Mô-ha-mét Sa-bi Bát-xki. Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị Đại sứ.* Chiều 9-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Công quốc Lúc-xăm-bua M.Un-ghe-hoi-ơ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt...

Sáng 9-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư của các đại sứ không thường trú, kiêm nhiệm Việt Nam, gồm: Đại sứ CH U-dơ-bê-ki-xtan, Sáp-cát Gia-ma-lốp; Đại sứ CH Hồi giáo Mô-ri-ta-ni, Ban Mô-ha-mét En Ha-bíp; Đại sứ CH Xlô-vê-ni-a, Ma-ri-gia A-gian-gia; Đại sứ CH Mác-xê-đô-ni-a, Ô-li-vơ Sam-be-vơ-xki; Đại sứ CH Ai-xơ-len, Cơ-rít-xtin A-na-đo-ti-ơ; Đại sứ CH Pê-ru, Hoóc-hê Ca-xta-nê-đa Men-đét và Đại sứ CH Tuy-ni-di, Mô-ha-mét Sa-bi Bát-xki. Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị Đại sứ.

* Chiều 9-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Công quốc Lúc-xăm-bua M.Un-ghe-hoi-ơ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Theo Nhandan