Thứ ba,  17/05/2022

Phát động sáng kiến phòng, chống tham nhũng

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) và các nhà tài trợ tổ chức Lễ phát động Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI 2011) với chủ đề "Tăng cường liêm chính công và thực thi luật góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả".VACI 2011 do TTCP phối hợp WB và các nhà tài trợ khác thực hiện, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng thông qua các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức đoàn thể có tư cách pháp nhân. Đây là diễn đàn dành cho những ý tưởng sáng tạo mới của cộng đồng trong các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua việc tổ chức VACI 2011, càng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung và các nhà tài trợ nói riêng; đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác...

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) và các nhà tài trợ tổ chức Lễ phát động Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI 2011) với chủ đề “Tăng cường liêm chính công và thực thi luật góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả”.

VACI 2011 do TTCP phối hợp WB và các nhà tài trợ khác thực hiện, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng thông qua các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức đoàn thể có tư cách pháp nhân. Đây là diễn đàn dành cho những ý tưởng sáng tạo mới của cộng đồng trong các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua việc tổ chức VACI 2011, càng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung và các nhà tài trợ nói riêng; đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các đề án được đánh giá cao tại VACI 2011 sẽ được nghiên cứu, áp dụng trong thực tế. Ban tổ chức bắt đầu nhận đề án tham gia từ ngày 9-12-2010 đến 31-5-2011.

Theo Nhandan