Thứ ba,  17/05/2022

Bộ Tài chính Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho chuyên gia Đức

Sáng 9-12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Công Nghiệp, đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự đóng góp đặc biệt trong việc hỗ trợ cải cách tài chính công tại Việt Nam cho Tiến sĩ Ulrike Maenner, điều phối viên lĩnh vực trọng tâm “Chính sách kinh tế và Kinh tế vĩ mô” của cơ quan Hợp tác phát triển Đức.Tại buổi lễ, Đại biện CHLB Đức tại Việt Nam, ông Carsten Meyer-Wiefhausen nói: “Thành quả của Hợp tác phát triển Đức – Việt Nam đã được thể hiện trong thời gian gần đây như việc Luật thuế môi trường đã được thông qua, đó là một luật mà bà Maenner và các cộng sự của bà đã tham gia tư vấn trong quá trình soạn thảo.”Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô của cơ quan Hợp tác Phát triển Đức được triển khai từ 2005 với ba hợp phần: Chính sách kinh tế và xã hội, Tài chính công và Phát triển hệ thống tài chính. Trong lĩnh vực Phát triển hệ thống tài chính, chương trình hỗ trợ tư vấn cải cách khung pháp lý cho hệ thống ngân sách bao gồm cả...

Sáng 9-12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Công Nghiệp, đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự đóng góp đặc biệt trong việc hỗ trợ cải cách tài chính công tại Việt Nam cho Tiến sĩ Ulrike Maenner, điều phối viên lĩnh vực trọng tâm “Chính sách kinh tế và Kinh tế vĩ mô” của cơ quan Hợp tác phát triển Đức.

Tại buổi lễ, Đại biện CHLB Đức tại Việt Nam, ông Carsten Meyer-Wiefhausen nói: “Thành quả của Hợp tác phát triển Đức – Việt Nam đã được thể hiện trong thời gian gần đây như việc Luật thuế môi trường đã được thông qua, đó là một luật mà bà Maenner và các cộng sự của bà đã tham gia tư vấn trong quá trình soạn thảo.”

Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô của cơ quan Hợp tác Phát triển Đức được triển khai từ 2005 với ba hợp phần: Chính sách kinh tế và xã hội, Tài chính công và Phát triển hệ thống tài chính. Trong lĩnh vực Phát triển hệ thống tài chính, chương trình hỗ trợ tư vấn cải cách khung pháp lý cho hệ thống ngân sách bao gồm cả hệ thống kho bạc và quản lý nợ cũng như hỗ trợ tư vấn cho đối tác Việt Nam trong quá trình soạn thảo luật thuế môi trường.

Cơ quan hợp tác Phát triển Đức cũng cung cấp các chuyên gia Đức và quốc tế ngắn và dài hạn, tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm với các nước châu Á khác, nâng cao hệ thống đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ và cung cấp thông tin tổng quan về kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực luật pháp và hành chính

Theo Nhandan