Thứ ba,  17/05/2022

Quốc hội khóa XII có sự đổi mới, tiến bộ toàn diện

Trong hai ngày 10 và 11-12, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII tổ chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH và Ủy ban Thường vụ QH khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII; Phạm Minh Tuyên, Trưởng Ban Công tác ại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH, cùng đại diện Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra và các ban, ngành có liên quan.Dự thảo Báo cáo tổng kết khẳng định, bốn năm qua, trong bối cảnh có những thuận lợi do công cuộc đổi mới đất nước mang lại, đồng thời phải đương đầu với các thách thức, QH khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của khóa trước, mạnh dạn đổi mới, tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong đợi của...

Trong hai ngày 10 và 11-12, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII tổ chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH và Ủy ban Thường vụ QH khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII; Phạm Minh Tuyên, Trưởng Ban Công tác ại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH, cùng đại diện Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên – Huế trở ra và các ban, ngành có liên quan.

Dự thảo Báo cáo tổng kết khẳng định, bốn năm qua, trong bối cảnh có những thuận lợi do công cuộc đổi mới đất nước mang lại, đồng thời phải đương đầu với các thách thức, QH khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của khóa trước, mạnh dạn đổi mới, tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Các đại biểu góp ý đều cho rằng, về cơ bản hoạt động của QH khóa XII và công tác của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII đã có sự đổi mới khá toàn diện, hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động giám sát tối cao thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường về nội dung, đổi mới cách thức thực hiện, đi sâu xem xét các vấn đề được giám sát, đạt được những chuyển biến tích cực trong thực tế, tạo cơ sở cho việc quản lý điều hành kinh tế – xã hội. Các hoạt động tiếp xúc cử tri ở cơ sở tiếp tục đi vào thực chất và có hiệu quả, ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đáng ghi nhận, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của QH thời gian qua, nhất là những yếu kém trong công tác giám sát của QH.

Các ý kiến phát biểu thống nhất, tới đây cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QH, tạo cơ sở để QH thực hiện tốt và đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động lập pháp, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH.

Theo Nhandan