Thứ năm,  15/04/2021

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Tại cuộc họp báo ngày 10-12, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 20-12 tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh).Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau; đại biểu cách mạng lão thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc tham gia hoạt động trong MTDTGPMNVN, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN); Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (LMCLLDTDCVHBVN) và lực lượng thứ 3 dự lễ kỷ niệm.Cùng với lễ mít-tinh, ngày 19-12, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt thân mật các vị nguyên là thành viên MTDTGPMNVN; thành viên CPCMLTCHMNVN; LMCLLDTDCVHBVN, các vị thuộc lực lượng thứ 3 của giai đoạn 1960-1975 và thân nhân những vị đã...

Tại cuộc họp báo ngày 10-12, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 20-12 tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau; đại biểu cách mạng lão thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc tham gia hoạt động trong MTDTGPMNVN, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN); Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (LMCLLDTDCVHBVN) và lực lượng thứ 3 dự lễ kỷ niệm.

Cùng với lễ mít-tinh, ngày 19-12, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt thân mật các vị nguyên là thành viên MTDTGPMNVN; thành viên CPCMLTCHMNVN; LMCLLDTDCVHBVN, các vị thuộc lực lượng thứ 3 của giai đoạn 1960-1975 và thân nhân những vị đã qua đời; ôn lại truyền thống, trao đổi những kinh nghiệm về vận động, tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào chiến thắng chung của cả dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây; bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Chương trình kỷ niệm là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang, những công lao to lớn của MTDTGPMNVN dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong kháng chiến chống ngoại xâm trước đây và trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ngày nay; tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI…

Theo Nhandan