Chủ nhật,  18/04/2021

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ðảng bộ Gia Lai

Sáng 10-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12-1945 - 10-12-2010) với sự tham dự của các cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT trung ương và địa phương; đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáo...Diễn văn do đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc tại buổi lễ nêu rõ: Ra đời trong những năm ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tên gọi là Đảng bộ Tây Sơn, Đảng bộ Gia Lai đã đánh dấu vai trò quan trọng trong lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh, Đảng bộ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng của nhân dân các dân tộc, lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, cùng quân dân cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày miền nam...

Sáng 10-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12-1945 – 10-12-2010) với sự tham dự của các cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT trung ương và địa phương; đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáo…

Diễn văn do đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc tại buổi lễ nêu rõ: Ra đời trong những năm ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tên gọi là Đảng bộ Tây Sơn, Đảng bộ Gia Lai đã đánh dấu vai trò quan trọng trong lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh, Đảng bộ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng của nhân dân các dân tộc, lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, cùng quân dân cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày miền nam thống nhất, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Trong 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ Gia Lai đã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vận dụng sáng tạo đường lối, nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn phát triển kinh tế – xã hội với nhiều thành tựu quan trọng. Tổng thu ngân sách năm 1991 đạt 40 tỷ đồng thì đến năm 2010 đạt 2.400 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục đạt bình quân 13,5%, hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ được cải thiện đáng kể. Đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,78 triệu đồng, tỷ lệ đói nghèo giảm còn 10,8%. 65 năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; số lượng đảng viên không ngừng tăng, từ chín đảng viên ngày đầu mới thành lập đến nay, toàn Đảng bộ có 22 đảng bộ, 916 tổ chức cơ sở đảng, 3.079 chi bộ với 33.000 đảng viên.

Tự hào với truyền thống, Đảng bộ Gia Lai tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế bền vững gắn với giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, vững về quốc phòng – an ninh.

Theo Nhandan